Câu nói: “Nuôi con gái không dạy thì hại ba đời” nghĩa là gì?

Tục ngữ có câu: “Nuôi con gái không dạy thì ʜại ba đời”, hàm ý rằng, nếu cha mẹ chỉ biết sinh con với mục đích kế thừa gia sản mà không biết cách giáo dục con tốt, thì sẽ ảɴʜ hưởng đến cả cuộc đời của con cái. Đặc biệt là con gái, nếu không được dạy dỗ tốt, thì sẽ làm “ʜại 3 đời”: trên là ʜại bố mẹ, giữa là ʜại chồng, dưới là ʜại con.